måndag 13 januari 2014

Att imitera en spigg vid havsöringsfiske

En liten spigg från magen på en havsöring
Igår fick jag en bild på en spigg från magen på en havsöring och jag läste även om fler som hittat spigg i sina fiskar. Detta är positivt då det tyder en välmående kust där det finns mat för både stora och små invånare. Spiggen är en riktig överlevare som finns på hela norra jordklotet. Den kan både förekomma sött, bräckt och saltvatten. Småspiggen är den vanligaste arten som vi havsöringsfiskare stöter på. Fisken äter huvudsakligen ryggradslösa djur, men av dessa äter fisken allt vad den kan få tag på. Utanför parningstiden lever varje individ ensam. Vid fara gömmer den sig i slam eller bakom vattenväxter. Under flykten försöker fisken virvla upp mycket slam för att minska angriparens sikt. Detta förklarar varför vi fiskare gärna kan söker havsöring på grunt vatten bland tångruskorna. Det ger också en fingervisning på storleken på det fiskar som havsöringen äter. Många gånger mindre än de drag som vi fiskar med. Havsöringen hugger gärna på något större, men vid klart vatten kan det helt klart vara värt att gå ner i storlek och försöka imitera denna betesfisk. Det kan göras med jiggar, små skeddrag eller flugor. Företaget Falkfish har också tagit fram en mycket spännande serie med naturtrogna vobblers av modell Spöket som verkligen är lika den betesfisk som finns längs kusten.  

Fem varianter på hur du kan imitera en spigg tillsammans med bombarda.  


Några spännande kustvobblers av modell Spöket från Falkfish

Lycka till och hör gärna av er om ni har andra tips på bra beten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar