söndag 26 januari 2014

Syrebrist i Östersjön

Att Östersjön inte mår helt bra är nog de flesta överens om och en viktig del i denna diagnos är syrenivåerna. SMHI har i över 50 år mätt dessa nivåer och kan påvisa en negativ utveckling de senaste åren. Ca 15 % av bottnarna är döda och uppemot 30 % lider av akut syrebrist. Denna situation är framför allt negativt för torsken då deras ägg måste flyta i vattenmassorna och för att de ska överleva krävs en viss salt- och syrehalt. Och många av de bottenområdena där vattnet är tillräckligt salt lider av syrebrist. För att nå en lösning på problemet är att reducera utsläppen av kväve och fosfor.  

- En av förklaringarna är att vi inte haft tillräckligt stora inflöden av syrerikt vatten i Östersjön de senaste åren. Några stormiga dagar räcker inte för att få bestående förbättringar, säger Bertil Håkansson, chef för enheten för miljöövervakning på HaV. Källa 

Antal döda bottnar 1960

Antal döda bottnar 2013
Mer info hittar du på www.havochvatten.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar